Nowości w spółce

Czerwiec 2021

Out of Reach – droga do 200k

Mamy przyjemność poinformować, że pierwsza multiplayerowa gra surwiwalowa od Space Boat Studios S.A. przekroczyła 180 000 sprzedanych sztuk na platformie Steam i kolejne kilkanaście tysięcy na pozostałych platformach. Tworzy to dobrą podbudowę pod plany rozwoju bliźniaczej gry Pirate Simulator ale nastawionej na rozgrywkę fabularną i rozwój postaci.

Czerwiec 2021

Laboratory Simulator

Space Boat Studios S.A. podpisuje NDA z doktorami Katedry Fizyki Molekularnej i Instytutu Technologii Polimerów i Barwników na Politechnice Łódźkiej. Strony mają zamiar podjąć współpracę, w ramach której wyprodukują grę pod roboczym tytułem “Laboratory Simulator” na platformę PC z możliwością portu na konsole i telefony.

Czerwiec 2021

Trigon Dom Maklerski

Space Boat Studios S.A. rozpoczął współpracę z Trigon Dom Maklerski S.A. w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy w rozumieniu nowych przepisów KSH. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

7 Czerwca 2021

Ogłoszenie w MSiG 107/2021, Poz. 36138

Zarząd SPACE BOAT STUDIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000901451, ogłasza w trybie art. 570 k.s.h. o przekształceniu “SPACE BOAT STUDIOS” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w SPACE BOAT STUDIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. Wpisu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonano na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS z 20.05.2021r.

Czerwiec 2021

Mosey the Pirate

SBS S.A. kontynuuje współpracę z Ritual interactive S.A. nad produkcją zapowiedzi nowej gry na podstawie zbioru opowiadań z kanonu Latającego Potwora Spaghetti. Nie poprzestajemy na wzmiankach w formie obrazkowej i filmowej, w nadchodzącej kampanii crowdfundingowej pojawią się ujęcia z działającej rozgrywki, mocno sugerującej rozbudowany system poruszania się i walki znanej z hitów pokroju ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’. 

Czerwiec 2021

Nowa strona internetowa

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej pod dotychczasowym adresem. Od teraz wszystkie nowości dotyczące spółki i jej produkcji będą opisywane w dziale relacji inwestorskich oraz na podstronach poświęconych danym grom.

Maj 2021

Spółka Akcyjna

Z przyjemnością ogłaszamy, że Space Boat Studios wykonała kolejny krok w kierunku szybkiego rozwoju i została przekształcona w Spółkę Akcyjną.